Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

    Günümüz dünyasında artan nüfus, enerji tüketimi, teknolojinin gelişmesi ve sanayi uygulamalarının giderek daha büyük ölçeklerde gerçekleşmesi çevreye verilen zararları da artırmıştır. Bu noktada, hava, su, toprak gibi ortamlar; bitki ve hayvanların yaşadığı alanların tamamını çevre tanımı içerisine dahil edebiliriz. Bu bağlamda, çevrenin korunması ve çevreye verilen zararların en az düzeye indirilmesi için uluslararası düzeyde geçerliliği olan çeşitli prosedürlerin, standartların ve mevzuatların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu alanda 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı çalışmalar yapılmış ve bugün de geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ortaya konulmuştur. Belirli dönemlerde güncellenerek yeni versiyonları yayınlanan bu standart için halihazırda geçerli olan sürüm ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’dir. Bu standardı uygulamakla yükümlü olan firmalar, kamu ya da özel sektör işletmeleri, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alarak en son standarda geçiş yapmak istemektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Nedir?
    Bu eğitim, ISO 14001 standardını ilk defa uygulayacak kurumlar veya ISO 14001’in eski sürümüne sahip olup yeni standardın neler getirdiğini öğrenmek isteyen işletmelere yöneliktir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi , sektör veya ölçek farketmeksizin her türlü işletme için uygulanabilir maddeleri içermektedir. Eğitime genel olarak, işletmelerin kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgili çalışan personelleri, bu alanda danışmanlık hizmeti veren kişiler veya bu alanda kariyer yapmak isteyenler katılmaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ‘ne katılan kişiler, standardın işletmelere ne gibi faydalar sağladığı hakkında da farkındalıklarını geliştirebilmektedir.


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Kapsamı
    Eğitime katılan kişiler ISO 140001 standardı ile ilgili çok kapsamlı bilgiler edinmektedir. Çevrenin ne demek olduğundan başlayarak ISO 14001 tarihsel süreci, yasal mevzuatlar ile olan ilişkisi ve ISO 14000 serisi standartlar hakkında çok değerli bilgiler katılımcılara aktarılmaktadır. Bazı eğitimler de kısa uygulamalar ile birlikte katılımcıların standart ve kapsamını daha detaylı anlaması sağlanmaktadır. ISO 14001 sisteminde dokümantasyonun ve iç tetkikçi konularının çok önemli olduğunu ve bu konularla ilgili ayrı eğitimlerin düzenlendiğini de belirtmekte fayda var.
    Eğitime katılan kişiler, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kapsamını şu başlıklar çerçevesinde öğrenebilmektedir:
1.    Kapsam
2.    Atıf yapılan standartlar
3.    Terimler ve tarifler
4.    Kuruluşun bağlamı
5.    Liderlik – Bu başlık kapsamında çevresel politikalar, organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler anlatılmaktadır.
6.    Planlama – Bu başlık, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, çevre hedefleri ve bu kapsamdaki planlama çalışmaları ile ilgilidir.
7.    Destek: Kaynaklar, dokümantasyon, iletişim, yetkinlik ve farkındalık gibi başlıkları içermektedir.
8.    Operasyon; operasyonel planlama ve acil durum eylem planları
9.    Performans değerlendirme – Bu kapsamda İzleme, ölçüm, analiz, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi gibi konular işlenmektedir.
10.    İyileştirme; uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Faydaları
    Eğitime katılan kişiler, aşağıda belirtilen faydaları bulunan ISO 14001 standardı ile ilgili bilgi sahibi olmakta; hem bireysel anlamda hem de temsil ettiği kurum adına farkındalığını artırmaktadır:
-    ISO 140001 syaesinde kurum bünyesinde çevresel nedenlerden ötürü oluşan maliyetler minimize edilir.
-    Müşterilerin işletmeye duyduğu güven artar.
-    Hem yurt içinde hem yurt dışında saygınlık kazanılır; piyasadali rekabet gücü artar.
-    Çevresel konuların büyük önem arz ettiği pazarlara daha kolay giriş yapılır.
-    ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi sayesinde personellerin çevre bilinci de artırılmış olur.
-    Çevre ile ilgili birçok yasal mevzuata kolaylıkla uyum sağlanır.
-    Daha etkin bir kaynak kullanımı sağlanır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Süresi
    Bu standart ile ilgili farklı eğitimler bulunmaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ‘nin yanında dokümantsyon ve iç tetkikçi eğitimleri de düzenlenmektedir. Bazı eğitimler, bir paket şeklinde olup temel, dokümantasyon ve iç tetkikçi eğitimlerinin tamamını kapsamaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi tek başına verildiği takdirde, süre olarak karşımıza farklı seçenekler çıkabilmektedir. Eğitim süresi, içerisinde uygulama olup olmaması ve katılımcı sayısı ile belirlenmektedir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?