Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

R2 Yetki Belgesi

R2 yetki belgesi ticari amaçla uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Bu yetki belgesi organizatörlere verildiğinden araç eklenmemektedir. Organizatör, kendi adı ile taşıma yapan kişilere taşıma yaptıranlara denmektedir. Taşıma yönetmeliğinde belirtildiği üzere, mevzuatın taşımacı kabul ettiği, yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere organizatör denmektedir. R2 yetki belgesi sahipleri taşıma faturalarını kendi adlarına düzenlenmelidir.
 

R2 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

R2 Yetki Belgesi Ulaştırma Bakanlığı´ndan alınır.
 

R2 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

R2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi taşıma organizatörlüğü yapacaklara verilir.
 

R2 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

R2 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. R2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir. R2 yetki belgesi sahipleri; Eşya taşımalarında teslim almak noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. R2 yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
 

R2 YETKİ BELGESİ ÜCRETİ NE KADARDIR?

2019 yılı için R2 Yetki Belgesi ücreti 247.460 Türk Lirası´dır.
 

R2 YETKİ BELGESİ SÜRESİ NE KADARDIR?

R2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
 

R2 YETKİ BELGESİ YENİLEME

R2 yetki belgesi sahileri, R2 yetki belgelerinin yenilenmesi için R2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. R2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

R2 yetki belgesi yenileme ücreti; Y2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır. R2 YETKİ BELGESİ ARAÇ SAYISI NE KADARDIR? R2 yetki belgesine araç kaydedilemez.
 

R2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?

300.000 TL R2 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR? Bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmak
 

R2 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?

UDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici


R2 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?

Uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü

R2 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Faaliyette bulunan her bir şube için yetkisi alınacaktır. Şube yetkisi için Bakanlığa belge ücretinin %5´i ödenir.
 

MEVZUATA UYGUN TAŞIMACILIK FAALİYETİ YAPILMASI VE YASAKLAR
 

Madde 8-(1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, kanuna, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

 - R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
 

R2 YETKİ BELGESİ ALMANIN VEYA YENİLEMENİN ÖZEL ŞARTLARI

Madde 13-(13) R türü yetki belgeleri için;

b) R2 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 

(15) R türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 

(18) Bu maddede yer alan ve R türü yetki belgeleri için istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.
 

R2 YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 43-810) R türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim almak noktası ile teslim etmek noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.
 

(15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;
 

a) R2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikler haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
 

c) (Değişiklik: RG/31/12/2011-28159 (a) ve (b) bentlerinde kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?