Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Yapı malzemesi CE Belgesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 çeşit Sistem tanımlanmış ve bu sistemler içinde de üreticinin ve Onaylanmış Kuruluşların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE Belgelendirilmesi işlemleri 4 şekilde gerçekleştirilmektedir.

  • Sistem 1 ve Sistem 1+ seviyesindeki ürünler için; Malzemenin başlangıç tip testinin yapılması; fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi alınan numunelerin deneyi.
  • Sistem 2 ve Sistem 2+ seviyesindeki ürünler için; Fabrika Üretim Kontrolünün belgelendirilmesi; Fabrika Üretim Kontrolünün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
  • Sistem 3 seviyesindeki ürünler için; Malzemenin (onaylanmış laboratuar tarafından) başlangıç tip testi. Teknik
  • Sistem 4 seviyesindeki ürünler için; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.Türk Standardları Enstitüsü Direktifler Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sistem 1/1+ ve Sistem 2+  kapsamında aşağıda yer alan uyumlaştırılmış standartların CE işareti uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet göstermektedir.

SİSTEM 1/1+ VE SİSTEM 2+ BAŞVURU DÖKÜMANLARI

1.  Teknik Düzenlemeler İçin Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu

2.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bilgi Formu

3.  Başvuru sahibi kuruluşun unvanını, yasal statüsünü ve temsil ve ilzam yetkisi olan yöneticilerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin kopyası, yurt dışı kuruluşlarda ise muadili yasal bir belge (aslı / noter tasdikli)

4.  Başvuru sahibi kuruluş yetkililerinin tasdikli imza sirküleri (aslı / noter tasdikli)

5.  Üretim yeri adresini gösterir Sanayi Sicil Belgesi

6.  Başvuru sahibi kuruluş ile üretim yeri sahibi kuruluş farklı ise aralarındaki anlaşmayı gösteren tasdikli belge

7.  3.000,00 TL Başvuru avansının yattığını gösteren belge (Avans Dekontu)

http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/555/132/banka-hesap-numaralari.aspx

8.  Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Dosyası (İmalat kontrol el kitabı, organizasyon şeması, görev tanımları, prosedürler, Başlangıç tip deneyleri (Çizelge EK ZA.1, EN 50575 standardı için Ek ZZ.1), Muayene ve deney planı, firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları, Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi)

9.  Ürün/ürünlerin standarda göre beyan değerleri /performans beyanı örneği ( üretici tarafından yapılan son deney kayıtları ile tutarlı)

Başvuru dokümanları incelendikten sonra ön inceleme raporu hazırlanarak firmaya varsa eksiklikleri bildirilir. Eksiklik bulunmaması veya tespit edilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir.

İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. İncelemede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi için başvuran firmaya süre verilir. Uygunsuzluğun giderilmesi durumunda belgelendirme işlemleri tamamlanır.

Ürün(ler)/ Kullanım AmacıŞartnamelerPerformansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi
Genel Çimentolar
-Portland Çimento
-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı
çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento, Portland
kompoze çimento
-Yüksek fırın cüruflu çimento
-Puzolanik Çimento
-Kompoze çimentolar
TS EN 197-1Sistem 1+
Elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları (1/3):
Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için
TSE EN 50575Sistem 1+
Kapılar, pencereler, kepenkler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina donanımı (1/1) :
-Pencereler (ilgili donanımlı veya donanımsız) (yangın / duman kompartımanları ve kaçış güzergâhı üzerinde)
-Kapılar ve Geçitler (ilgili donanımlı veya donanımsız) (yangın /duman kompartımanları ve kaçış güzergâhı üzerinde)
TS EN 16034Sistem 1
İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):
-Vana ve musluklar (‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar)
TS EN 331
TS EN 15069
Sistem 1
İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):
-Su boruları (‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar)
TS EN 14800Sistem 1
Agregalar
– Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri (Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)
– Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için (Yol ve diğer altyapı işlerinde)
– Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları (Yol ve diğer altyapı işlerinde)
TS 706 EN 12620
TS 1114 EN 13055-1
TS 2717 EN 13139
TS EN 13242
TS EN 13043
TS EN 13055-2
Sistem 2+
Demiryolu balastı (Demiryolu işlerinde)TS 7043 EN 13450Sistem 2+
Zırh Taşı (koruma tabakası taşları)
Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında
TS EN 13383-1Sistem 2+
Yapı kireçleri, kapsamı:
-Kalsiyum kireçler
-Dolomit kireçler
-Su bazlı kireçler
TS EN 459-1Sistem 2+
Duvarcılık birimleri – Kategori I (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)
Tuğlalar, Kalksiyum-slikat birimler, Bimsden mamul elemanlar, Gazbeton Bloklar, Beton Bloklar,
Doğal taş bloklar
TS EN 771-1
TS EN 771-2
TS EN 771-3
TS EN 771-4
TS EN 771-5
TS EN 771-6
Sistem 2+
Beton Katkı maddeleri
(Beton, harç ve çimento şerbeti için)
TS EN 934-2
TS EN 934-3
TS EN 934-4
TS EN 934-5
Sistem 2+
Bitümlü karışımlar
(Yol yapımı ve yüzey uygulamaları için)
Asfalt Betonu ( Aşınma,Binder ve Temel tabakaları) , Çok İnce Asfalt Betonu, Yumuşak Asfalt,
Sıcak Sıkıştırılan Asfalt, Taş Mastik Asfalt, Mastik Asfalt, Poroz Asfalt Geri Kazanım Asfalt
TS EN 13108-1
TS EN 13108-2
TS EN 13108-3
TS EN 13108-4
TS EN 13108-5
TS EN 13108-6
TS EN 13108-7
Sistem 2+
Bitümlü bağlayıcılar
Kaplama Sınıfı bitümler, Katyonik bitümlü emülsiyonlar, Katbek & inceltilmiş bitümler
(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)
TS EN 12591
TS EN 13808
TS EN 15322
TS EN 14023
TS EN 13924
Sistem 2+
Yüzey işlemleri
( yolların yüzey işlemleri için)
TS EN 12273
TS EN 12271
Sistem 2+
Köprü tabliyeleri için, Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleriTS EN 14695Sistem 2+
Bitümlü Membranlar
Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)
TS EN 13707
TS EN 13969
Sistem 2+
PVC Membranlar
Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)
TS EN 13956
TS EN 13967
Sistem 2+
Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri
Tamir Harçları, Yüzey sertleştiriciler
Beton takviye malzemeleri
(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)
TS EN 1504-2
TS EN 1504-3
TS EN 1504-4
TS EN 1504-5
TS EN 1504-6
TS EN 1504-7
Sistem 2+
Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)TS EN 998-2Sistem 2+
Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar),
Alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar),
Tek duvarlı baca blokları,
Kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar (Bacalar için)
TS EN 1856-1
TS EN 1856-2
TS EN 1857
TS EN 1858
TS EN 12446
TS EN 13063-1
TS EN 13063-2
TS EN 13063-3
TS EN 13069
TS EN 13084-5
TS EN 13084-7
TS EN 14471
TS EN 1457-1
TS EN 1457-2
TS EN 14989-1
TS EN 14989-2
TS EN 1806
Sistem 2+
Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller
(İç ve dış uygulamalardaki Yapısal elemanlar için)
TS EN 13986Sistem 2+
Yapısal metalik kesitler/ profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler /profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
TS EN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 15088
TS EN 10340
TS EN 15048-1
TS EN 10343
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
Sistem 2+
Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları
Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir
TS EN 1090-1Sistem 2+
Kaynak malzemeleri (Yapısal metal yapı işlerinde kullanmak için)TS EN 13479Sistem 2+
Yapısal Metal Bağlantı Elemanları
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli ön-gerilmeli cıvatalar), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri (Yapısal metal işlerde kullanmak için)
TS EN 14399-1Sistem 2+
Prefabrik Yapı Elemanları
Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri – Yapısal Kullanım amaçlı (Boru ve tanklar hariç)
TS EN 1168
TS EN 12737
TS EN 12794
TS EN 12843
TS EN 13224
TS EN 13225
TS EN 13693
TS EN 13747
TS EN 13978-1
TS EN 14843
TS EN 14844
TS EN 14991
TS EN 14992
TS EN 15037-1
TS EN 15037-2
TS EN 15037-3
TS EN 15037-4
TS EN 15050
TS EN 1520
TS EN 15258
Sistem 2+

Bağlı Hizmetler

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.