Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Akreditasyon Zorunluluğu

A
kreditasyon, bir organizasyon ya da kişinin; gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna dair yetkili bir kuruluş tarafından yeterlilik verilmesi ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.
Akreditasyon Süreci;
 • Belgelendirme,
 • Deney ve kalibrasyon hizmetlerinde görevli personelin ihtiyaç duyulan eğitimleri alması,
 • Akredite olunacak standardın şartlarını karşılayabilecek düzeyde dokümantasyonun hazırlanması,
 • Saha çalışmalarının yapılması,
 • İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin yapılması,
 • Muhtemel uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzenlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerle birlikte standardın öngördüğü kayıtların tutulması,
 • Akreditasyon kuruluşuna müracaat edilmesi,
 • Dokümanların akreditasyon kuruluşunca incelenmesi,
 • Saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Denetim sonucu dokümantasyon ve sahadaki uygulamaların akreditasyon ve faaliyet alanı ile ilgili standardlara uygun bulunması durumunda akreditasyon sözleşmesinin yapılması,
 • Akreditasyon belgesinin denetim kuruluşunun web sitesinde yayınlanması,
 • Gözetim denetimleri ve akreditasyonun yenilenmesi
basamakları akreditasyon sürecini oluşturmaktadır.
Akreditasyonun Uluslararası Boyutu
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation), laboratuvar ve muayene konularında hizmet veren akreditasyon kuruluşlarının uluslararası birliğidir.
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF-International Accreditation Forum),belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti veren akreditasyon kuruluşlarının uluslararası birliğidir.
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA-European co-operation for Accreditation), Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile aday statüsündeki ülkelerin Akreditasyon Kuruluşlarının üye olduğu üst kuruluştur.
Akreditasyon gönüllük esasına bağlı olup bir zorunluluk değildir. Akreditasyonun en büyük yararlarından biri de aynı faaliyeti yürüten, kuruluş dışı, konusunda uzman denetçiler tarafından tarafsız bir göz ile denetimlerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin iyileştirilebilmesi için fırsat yakalanması durumudur. Faaliyetlerin belirli aralıklarda denetlenmesi, hizmetlerin  kayıtlarıyla birlikte standardlara uygun nitelikte ve daha dikkatli sunulmasını sağlamaktadır.
Çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde akreditasyon süreci her aşamada hazırlıklı, planlı ve bilinçli olmayı gerektirmektedir. Bu durum çalışanların farkındalığını ve özgüvenlerini artırmış olup hizmetlerin kalite seviyesinin yükselmesini neden olmuştur.
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.