Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

AT Uygunluk Beyanı

A
T UYGUNLUK BEYANI (CE UYGUNLUK DEKLARASYONU) Nedir?

CE Belgesi AT Uygunluk Beyanı, üretici firmanın piyasaya sürdüğü ürünün ilgili teknik düzenlemelerinin kurallarına uygunluğunu beyan ettiği belgedir.

Ürünün CE Belgesi olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin veya yetkili temsilcisinin imzaladığı AT Uygunluk Beyanıdır. Bir ürüne birden fazla yeni yaklaşım direktifinin uygulandığı durumlarda üretici veya yetkili temsilcisi bütün beyanları bir tek dokümanda toplayabilir.

CE teknik dosyasının tüm öğeleri yani dokümantasyon, risk analizleri, ilgili CE testleri, kullanım klavuzu ve benzerleri tamamlandıktan sonra ürünlerin üstüne CE işareti iliştirilir. Ürünün CE Belgesi olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin veya yetkili temsilcinin imzaladığı AT Uygunluk Beyanıdır.

AT Uygunluk beyanı belgesini kesinlikle üretici imzalamak zorundadır.

Uygunluk beyanında temelde şu öğeler bulunmak zorundadır:

  • Beyanı düzenleyen üreticinin veya yetkili temsilcisinin unvanı ve adresi
  • Ürünün tanımı:
    • Adı, tipi veya model numarası,
    • Grup veya seri numarası,
    • Kaynaklar
    • Parça numaraları ve benzeri tamamlayıcı bilgiler.