Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

BRC Gıda Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimde; Katılımcılara BRC Food standardının gerekliliklerinin kullanıcı firmalarca anlaşılması ve standart gerekliliklerine yönelik sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı ve denetim periyotu da aktarılacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Uluslararası gıda güvenliği standartları
 • BRC Tarihçesi ve Tanıtımı
 • BRC Food’un Faydaları-Amaçları
 • BRC Food Denetim İçeriği – Çeşitleri ve Kapsam Değerlendirme
 • BRC Food Denetiminde Değerlendirme
 • Temel Gereklilikler ve Puanlandırma
 • BRC Food Standart Gereklilikleri ve isletmeye yerleştirme
 • Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme
 • Gıda Güvenlik Planı – HACCP
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
 • Saha Standartları
 • Ürün Kontrolü
 • Proses Kontrol
 • Personel
 • Vaka Çalışmaları
 • Sertifikalandırma Süreci
KATILIMCI PROFİLİ

Gıda sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan, risk – tehlike analizi yaklaşımı konusunda tecrübeli, teknik personel, iş adamları, birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.