Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

CE Belgelendirme

C
E BELGELENDİRME SÜRECİ

 

1. Aşama

Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;

Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;

Ürüne özel standartların araştırılması;

Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;

Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;

(Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;

Risk Analizinin yapılması;

Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;

Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;

(Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)

Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

CE işareti‘nin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

Dökümanlar

katalogs-867-Basincli ekipmanlar CE Belgesi Basvuru Formu

Bağlı Hizmetler

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.