Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Ce Belgesi Almak İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

C

E Belgesi alabilmek için ilk olarak CE Belgesi veren firmalar ile birilikte hareket etmek veya CE işareti vermeye yetkili kuruluşlara başvuru yapılması gerekir. Daha sonra gerekli evraklar hazırlanır. CE işareti almak için gerekli evrakların en önemlisi belgeye esas oluşturan söz konusu ürünün özenle ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan teknik dosyasıdır. Bu teknik dosya ürüne ait bütün iç ve dış faktörleri, ürünün detaylı özellik ve bilgilerini bulundurmak zorundadır. Buna teknik çizimler, ürün hacmi, boyutu ve içeriği de dahil edilmelidir.

Yukarıda bahsedilen aşamalarla birlikte gerekli laboratuvar, analiz ve test çalışmalarının hazırlanması zorunludur. Bu test ve analizler sadece yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlar tarafından yapılabilir. CE işaretinin alınacağı ürünler zorunlu kapsama girmiyorlarsa bu durumda yapılması gereken Self Deklarasyon denilen firmanın kendi ürününe CE sertifikası ve standardı oluşturması ve yayınlamasıdır.

Ürünlere CE işaretinin iliştirilmesinden ve piyasaya bu şekilde sunulmasından üretici firma sorumludur. Üretici firmanın bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli seçenekler sunulmuştur:

Düşük Riskli Ürünler: Ürünlerin çoğu güvenlik açısından düşük riskli ürün grubunda yer alır. Bu sebeple üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yüksek Riskli Ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin kesinlikle onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmesi gereklidir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretini ürüne koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler.Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar,ürünlerine CE işareti vuramazlar.

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.