Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Ce Belgesi Neden Önemlidir?

C

E Belgesi Avrupa Birliği`nin uyulması mecburi olan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için,  söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

Bu işaret,  ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

Üretilen bir ürünün CE belgesini (işaretini) taşıyan bir ürün aşağıdaki konularda güvenirlik sağlar.

  • İnsan Emniyeti,
  • İnsan sağlığı
  • Enerji Tasarrufu
  • Çevre Koruması
  • Can ve mal emniyeti

İnsan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyeceği gibi, diğer canlılara ve çevreye de ürünün doğrudan bir zarar vermeyeceği bu işaret ile belgelenmiş olur.

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.