Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

CE Belgesi Teknik Dosya Hazırlama Aşamaları

CE Teknik Dosya Hazırlama Aşamaları:

Proje planında o hafta yapılacak iş planı ile firmaya belirlenen gün ve saat belirtilerek, müşteri dosyası ile gidilmelidir. Müşterinin proje dosyasında olması gerekenler aşağıda listelenmiştir:

 • Firma yetkilisinin imza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Kuruluş gazetesi
 • Firma organizasyon şeması(yoksa ilk mevcut durum analizinden sonra oluşturulacak)
 • Çalışanların listesi
 • Genel bilgiler formu
 • Personel bilgi alma formu
 • Elektronik ortamda firma logosu
Teknik Dosya Hazırlama Aşamaları
 • AT uygunluk beyanının oluşturulması
 • CE etiketinin oluşturulması
 • Firma bilgilerinin alınması
 • Logo
 • Firma logosu kullanılarak kapak oluşturulması
 • Teknik çizimler ve resimlerin dosyaya eklenmesi
 • Uyarı ve işaretlemelerin belirlenmesi ve dosyaya eklenmesi
 • Talimatlar
 • Şemalar (organizasyon şeması)
 • Süreçlerin (Genel Proses, Satın alma Prosesi ve Satış prosesi) oluşturulması
 • Prosedür (Uygun olmayan ürünlerin kontrol prosedürü)
 • Formların oluşturulması(müşteri formları, iç ve dış haberleşme formları,eğitim ölçüm ve değerlendirme bilgi formları,iş başvuru formu,iç teknik formları vs)
 • Onaylanmış kuruluşlar ve taşeron listelerinin oluşturulması
 • Standartların belirlenmesi ve standart listelerinin oluşturulması
 • Kullanılan tüm makinelerin bir listesini (makine bakımı tüm gerekli bilgileri içerecek şekilde) makine bakım planının hazırlanması
 • Üretimde veya hizmet gerçekleştirme esnasında kullanılan ölçüm cihazlarının tamamının gruplanarak listelenmesi ve her gruptan bir numune kalibrasyon laboratuvarına gönderilmesi.
 • Kalibrasyon prosesi veya prosedürünün tariflenmesi
 • Test raporları