Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Ce Belgesinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Nedir, Fonksiyonu Nedir?

A

vrupa Birliği mevzuatı, CE işareti  taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz  edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde  yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını  şart koşmaktadır.

Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak  üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya  belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan  kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsünü almaktadır.

Üye ülkelerce belirlenen  onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve  diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi`nde  yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir

Onaylanmış kuruluş yönetmeliğe göre üçüncü taraf onayı gerektiren durumlarda, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde belirtilen kalibrasyon, test, denetim, muayene ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütür. Onaylanmış kuruluşlar, yetkili kuruluşlar ( ilgili Bakanlıklar) tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilir ve AB Komisyonuna bildirilir.

Onaylandıkları uygunluk değerlendirme hizmetlerini Topluluk dahilinde veya üçüncü ülkelerde verebilirler. Atandıkları yetkili kuruluşa ve piyasa gözetim birimlerine bilgi sağlamalıdırlar.Hizmetlerini tarafsız, bağımsız, ayrımcılık yapmadan ve yetkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Teknik yeterliliklerini kanıtlayacak akreditasyonlara sahip olmaları tercih edilir.