Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

D1 Yetkisini Aldıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nedir?

D1 Yetkisini Aldıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nedir?

D türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

D1 Yetki Belgesi sahip kişiler en az birer adet ODY (Orta Düzey Yönetici) ve ÜDY (Üst Düzey Yönetici) türü meslek yeterlilik belgelerine sahip olmak veya bu ünvanlara sahip yetkili kişi istihdam etmekle mükelleftir.