Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

I
SO 45001 Bilgilendirme Eğitimi

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.
ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistemin kurulması ve uygulama çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

ISO 45001 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel prensipler,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereksinimleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin organizasyon yapısı
 • ISO 45001 standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.
 • ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimleri firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak kişilerin eğitilmesi amacıyla verilmektedir. Bu denetimler, ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 45001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi İçeriği
 • ISO 45001 standardının denetçi tarafından yorumlanması,
 • Denetimin tanımı ve çeşitleri,
 • İç denetim yapmanın yararları,
 • İç denetim planlaması,
 • İç denetim raporunun yazılması,
 • İç denetçi sorumlulukları ve varsa denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması bulunmaktadır.

Eğitimlerimiz örnek çalışmalar ile yapılmaktadır.