Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Temel İş Güvenliği Eğitimi

T

emel iş güvenliği eğitimi öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan onaylı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır. Çalışmalarımıza yasal eğitim kurallarına ilave olarak yapılan işin özelliğine uygun olarak, iş başı eğitim ve uygulamaları ile, çalışanlarımız da iş güvenliği kültürünün geliştiğini görmekteyiz. Böylece çalışma şartlarında çalışmalarımızda olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir.

EĞİTİM KONULARI

A) Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
B) iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
C) Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
D) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
E) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
F) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
G) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
H) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
I) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
İ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma
J) Uyarı işaretleri,
K )Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
L) Temizlik ve düzen,
M) Yangın olayı ve yangından korunma,
N) Termal konfor şartları,
O) Ergonomi,
P) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
R) İlk yardım, kurtarma eğitimleri

Verilebilecek Özel Eğitim Konuları

A) İşletmemizde çalışan kapsam dışı(beyaz yakalı)personellere(İSG denetçileri, Vardiya şefleri, Formen, Tekniker ve Mühendislere) iş güvenliği uygulamalarında tehlike ve risk algılama eğitimleri(16 saat/2 gün) verilerek işletme ortamında uygulamalar yapılmaktadır.
B) Toprak işleri(Kazı- Dolgu) çalışmalarında iş makineleri işe yapılan işlerde iş güvenliği kuralları,
C) Tünel işlerinde(Ankraj, Bulon, İksa, Beton ve püskürtme beton) iş güvenliği kuralları,
D) Baraj ve gölet işlerinde (dolgu ve beton işleri) iş güvenliği kuralları,
E) Taş kırma ve kum-çakıl ocaklarında iş güvenliği kuralları (Delme-patlatma ve kankasör)
F) Emniyetli araç sürme teknikleri(Nakliye araçları)
G) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınan önlemler (çelik halatlar, korkuluk, muhafazalar ve güvenlik ağları)
H) Liman işlerinde :Genel kargo yüklerinin yükleme ve boşaltmasında(Askılı yük, dökme yük, palet yük ve torba yükler) iş güvenliği kuralları
I) Liman işlerinde : Konteyner indirme-bindirmede (Elleçleme) kilit, bağlama ve palamar işlerinde iş güvenliği kuralları
İ) Plastik geri dönüşüm işlerinde (Kırma ve granül) iş güvenliği kuralları
O) Yol yapım işlerinde: Alt yapı, sanat yapıları ve üst yapı işlerinde iş güvenliği kuralları,
P) Köyde proje çalışmalarında (Yol, gölet, sosyal tesisler ve atölye işlerinde) iş güvenliği kuralları,
R) Lojistik firmalarında; İstifleme ve depolamada iş güvenliği kuralları,
S) Yemek fabrikaları ve lokantalarda hijyenik  şartlar,