Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Ecolabel (EKO etiket) Nedir?

A

vrupa tarafından bilinen ve Çiçek sembolü ile ifade edilen Avrupa Birliği Eko-Etiketi, çevreye olan zararlı etkileri düşük,  ürün ve hizmetlerde kullanılabilen bir etikettir. Çevreye zarar vermeyen ürünlerin ön plana çıkarılması amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilmiş standartlar çerçevesinde verilen sertifikadır.

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde gündeme getirilmiştir. AB Eko-Etiket verilmesi aşamasında; 17 Temmuz 2000 tarihli Avrupa Meclisi ve Konseyinin 1980/2000 (EC) Sayılı Direktifi, ülkemizin AB ile mevzuat uyumlaştırma çalışmaları yer almaktadır.

AB Eko-Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından 16 Temmuz 2008 tarihinde kabul edilen daha geniş Sürdürülebilir Tüketim-Üretim, Sanayi Politikası eylem planın bir parçasıdır.

Çiçek logosu taşıyan ürünler Avrupa Birliği genelinde ve EEA ülkelerinde (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) pazarlanmaktadır.

Program gönüllülük esasına dayandığı için ticari engeller yaratmaz.