Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Evsel Kullanım Ürünlerinde Ecolabel

A
mpuller

Ampuller iki çeşit kategoride toplanmıştır:

Tek uçlu ampuller: tek uçlu, bayonet, burgulu veya pin bağlantısı olan ve genel amaçlı aydınlatma sağlayan tüm ampulleri kapsar. Ampullerin elektrik ağına bağlı kullanımı olmamalıdır.
İki uçlu ampuller: her iki ucunda bağlantı parçaları olan ve genel aydınlatma sağlama amacı olan tüm ampuller. Bu esas olarak tüm uzunlamasına floresan lambaları içerir. Ampullerin elektrik ağına bağlı kullanımı olmalıdır.
AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:
5 ve 9 yıl (10.000 saat) arasında ömrü vardır; bir başka deyimle akkor ampullerin ömrünün on katından daha uzundur.
Akkor ampule göre beş kat daha az elektrik tüketir
Açıldığında ışık titremesi yapmaz
Çok az cıva içerir
En az % 65 geri dönüşümlü ambalaj kullanır
Ampul tipine bağlı olarak 10.000 saatten sonra % 70 veya % 90 ışık verimi garanti eder
Isı pompaları
Elektrikli, gazlı veya gaz emmeli pompalar ürün grubu, mekan ısıtma yada soğutmaya yönelik havada, yeraltında veya suda bulunan enerjiyi kullanılanabilir ısıya yoğunlaştıran ısı pompalarını içerir. Isı pompası üretici veya ithalatçıdan distribütöre, perakendeciye veya tesisatcıya teslim edilen cihaz veya cihazlardır.
AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:
Isıtma ve soğutma modları sırasında daha iyi enerji verimliliğine sahiptir
Zararlı maddelerin kullanımına bağlı çevre ve insan sağlığına riskleri azaltır ya da önler
Küresel ısınma etkisi düşüktür.
Çevreye uygun kullanımı hakkında bilgi içerir