Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

F2 Yetki Belgesi

F2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek (şahıs) kişilere veya tüzel (şirket) kişilere verilen belge türüdür. Bir işletmenin yaptığı işi belli bir ücret karşılığında o işletme adına yürüten firmaya acente denir. Yapacağı iş kendi adına olmayacak sadece anlaştığı şirket adına şirketin yolcularını taşıtacaktır. F2 yetki belgesi alan acenteler, yolcu ve yolcu taşıyanlara aracılık ettiği için, bu belgeye araç ekleme durumu söz konusu olamaz.

F2 yetki belgesi için başvuranların, 6 bin Türk Lirası sermaye ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller belirtilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri sadece A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. F2 yetki belgesi sahiplerinin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı, aynı miktarda katlanarak artar.

F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, D4 yetki belgesi sahipleri ile maliye bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.

F2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek (şahıs) kişilere veya tüzel (şirket) kişilere verilir.

F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. F2 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti düzenleyemezler.
 2. F2 yetki belgesi için başvuranların A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 3. F2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.
 4. F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.

F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:

 1. Yetki belgesi başvuru formu
 2. Kuruluş ve değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi (en az 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. İştigal konusunda; ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak’ veya ‘Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak’ ifadesi bulunacaktır.)
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi
 4. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 5. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
 6. Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birine yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
 7. Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi
 8. Acentelik hizmeti verilecek A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
 9. Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkında sahip olunduğunu gösteren belge
 10. Gerçek veya tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge
 11. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.

Alınan belge esas iştigali kapsamıyor ve faaliyete uygun olan belge alınmak isteniyorsa bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesi ile istenilen belgenin genel ve özel şartları sağlandığını ve aradaki fiyat farkı ödendiğinde istenilen belge ile eski belge değiştirilebilir.

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

F2 yetki belgesi yenileme ücreti; F2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

F2 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerden araç kapasite şartı aranmaz.

F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir.

F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

F2 yetki belgesi sahipleri sadece A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler.

F2 yetki belgesine sahip olan işletmeler bu belge ile, uluslararası ve yurt içi yolcu taşıma acenteliği yapabilirler.

F türü yetki belgesi; ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

F1 yetki belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

 • F,G,H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler.
 • F1 yetki belgesi için başvuranların A1, D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Türk Lirası, il ise 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.
 • F2 yetki belgesi için başvuranların ise; A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.
 • Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi üzerinde %75 indirim uygulanır.
 • Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterse F1 yetki belgesi için bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark öderler.
 • F1 ve F2 yetki belgesi sahipler , en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak D4 yetki belgesi sahipleri ile Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.