Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

G Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Evraklar ve Başvuru evresi

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası (fotokopisi)
 • TC sicil gazete
 • Oda sicil kaydı
 • ÇED ve ya ruhsat (üretim yeri adresi teyit  için)
Başvuru sonrası yapılacak işlemler

Başvuru yapıldıktan sonra ilk harçlar yatırılır. Daha sonra teknik işlemler başlar. Süreç başladığına dair süreç yazısı alınır çevre şehircilik bakanlığına bildirilir. Bu süreçte çevre ve şehircilik firmayı kontrol eder ve belirli bir gün süre verir.

TEKNİK EVRAKLAR
 • Kalibrasyon sertifikaları
 • ham maddde analizleri
 • Agrega analizi
 • Çimento analizi
 • Su analizi
 • Katkı analizi
 • Dizayn reçeteleri

Analizlerin bir kısmı fabrikalardan temin edilebilir, diğerlerini TÜRKAK ve ya TSE onaylı laboratuvarlardan analiz yaptırılabilir.

İşlemlerin ardından betonlardan numune alınır ve ilk tip deneyleri olarak deneyler yaptırılır.

Beton karışımının içerisinde bulunan ham madde analizleri ve basınç dayanım testlerinin standartlara göre uygunluğu gözlenir ve raporlanır.