Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

GBF Hazırlayıcısı Sertifika Eğitimi Programı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİM PROGRAMI
 1.Gün
BÖLÜMKONUBAŞLAMABİTME
1Kayıt ve kurs notlarının dağıtımı, programın özeti09.0009.30
2Türkiye ve Dünyadaki mevzuat.09.3010.00
3Tarafların Sorumlulukları10.0010.30
4Güvenlik Bilgi Formuna giriş10.3011.00
Kahve Molası11.0011.15
5Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılmasına giriş11.1511.45
6Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği11.4512.15
7Avrupa Birliğindeki Tehlikeli Kimyasallarla ilgili Direktifler ve REACH12.1512.45
Yemek Molası12.4513.00
8Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi14.0015.30
9Tehlikeli Müstahzarların (preparatların) Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi15.3016.00
Kahve molası16.0016.15
10Sınıflandırma konularında tartışma16.1518.00
2. GÜN
BölümKonuBaşlamaBitme
11Genel Toksikolojik Bilgiler09.3010.00
12Genel Toksikolojik Bilgiler10.0010.30
13Kişisel korunma cihazları10.3011.00
Kahve Molası11.0011.15
14Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması11.1511.45
Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması11.4512.15
Tehlikeli Malların taşınması ve depolanması (TMT)12.1512.45
Yemek Molası12.4514.00
TMT Atölye14.0015.30
Kahve Molası15.3015.45
TMT Atölye15.4518.00
3. GÜN
BölümKonuBaşlamaBitme
15Çevre için tehlikelerin belirlenmesi09.3010.30
Yangın, İlk Yardım ve Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler10.3011.00
Kahve Molası11.0011.15
Atık Yönetimi ve sınıflandırması11.4512.15
Yemek Molası12.1513.00
17Kimyasal Güvenlik raporu13.0014.00
18DNEL/DMEL, PEC/PNEC kavramları14.0015.00
Kahve Molası15.0015.15
Maruziyet senaryoları , GBF – REACH uygulamaları15.1516.30
Atölye çalışması16.3018.00
4. GÜN
BölümKonuBaşlamaBitme
18Atölye çalışmasının değerlendirilmesi09.3010.00
19GBF’nin doldurulması10.0011.30
Kahve Molası11.3011.45
GBF’nin doldurulması11.4512.15
Yemek Molası12.1513.00
20Sınav13.0014.30
21Kursun değerlendirmesi14.3015.00
22Kapanış15.00