Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Gıda Etiketleme Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların; genelde mevzuat yaklaşımlarının ve hükümlerinin yorumlanmasında ve uygulamaya aktarılmasında sıkıntı yaşadığı bilinmektedir. Özellikle tüm gıda ürünlerini kapsayan bir alan olarak etiketleme mevzuatının anlaşılması ve uygulanması açısından durum daha da önem kazanmaktadır. Etiketleme kuralları son derece ayrıntılı olarak düzenlenmiş kurallardır. Yatay mevzuat ile ayrıntılı olarak düzenlenmesinin yanı sıra; dikey mevzuatta da özel hükümler içermektedir. Bu eğitimde; katılımcılara etiketleme mevzuatının aktarılması, mevzuat hükümlerinin uygulamaya yönelik olarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimde amaçlanan;

 • Beslenme yönünden etiketleme
 • Sağlık beyanları
 • Etiket üzerinde yer alması zorunlu uyarı hükümleri
 • İçerik beyanı
 • Alerjenler
 • Tüketicinin yanıltılmasının önlenmesine yönelik hükümler
 • Reklamlara yönelik hükümler
 • Etikette bulunması gereken sembol ve işaretler

başta olmak üzere etiketleme mevzuatının ayrıntılı vaka çalışmaları ile birlikte anlaşılır hale getirilmesidir.

Eğitim süresince, ülke mevzuatının yanı sıra; AB ve Codex Alimentarius Commışsıon mevzuatından da aktarımlar yapılacak, bu alanda geleceğe yönelik olarak yapılan çalışma ve tartışmalar değerlendirilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitimin içeriği genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olacak; konular vaka çalışmaları ile ayrıntılandırılacaktır.

 • Etiketleme nedir?
 • Etiketin oluşturulmasında dikkat edilecek konular
 • İçeriğin belirtilmesi
 • Beslenme yönünden etiketleme
 • Sağlık beyanları
 • Etiket üzerinde yer alması zorunlu uyarı hükümleri
 • Alerjenler
 • Tüketicinin yanıltılmasının önlenmesine yönelik hükümler
 • Reklamlara yönelik hükümler
 • Etikette bulunması gereken sembol ve işaretler
KATILIMCI PROFİLİ

Başta Kalite, Ar-Ge, Pazarlama ve Yasal İşler ile ilgili çalışanlar olmak üzere, Gıda Sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri; iş adamları, firma temsilcileri; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.