Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlama Eğitimi

B

aşvuru için gerekli belgeler;

 

  • Başvuru Formu-Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır. Uzmanlarımızdan temin edilebilir.
  • Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Karşılıklı Antlaşma Şartları Formu – Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır (ön kayıt aşamasından sonra imzalanabilir.)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi
  • Adayın Kimya ve/veya Çevre konularında iş tecrübesini gösterir yazı(lar)-

Bağlı Hizmetler