Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

H1-H2 Yetki Belgeleri

H Yetki Belgesi: Komisyonculuk yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır  :

H1 Yetki Belgesi 

Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.

H1 Yetki Belgesi Başvurusu

80.000.000.000.TL.katı ve süresiz banka teminat mektubu
20.000.000.000.TL.lık işletme sermayesi kendi adına nakliye faturası kesemez
Belge harcı : 4.000.000.000.TL

 • Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
 • Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
 • Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
 • Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması
H2 Yetki Belgesi

Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.

H2 YETKİ BELGESİ  BAŞVURUSU

100.000.000.000 TL banka teminat mektubu
40.000.000.000.TL işletme sermayesi
Belge harcı : 6 .000.000.000.TL.

 • Başvuru dilekçesi (firma  yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
 • Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
 • Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
 • Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması,