Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Haccp Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

Güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan işletmelerde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ni kurmak isteyen katılımcılara bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak ve kurulmuş sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
  • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
  • Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı
  • Gıda Güvenliği Zincirinde yer alan işletmelerin tanıtımı
  • HACCP terimleri ve tanımları
  • HACCP Sisteminin Prensipleri ve Uygulama Adımları
  • GĞYS destek prosedürleri
  • Örnek dokümantasyon
  • Dokümantasyon ve kayıt tutma prosedürleri
  • Grup çalışması:
   • Ürünlerin Tanımlanması
   • Akis Şemalarının oluşturulması
   • Tehlikelerin belirlenmesi
   • Risk analizi
   • HACCP planının oluşturulması
   • Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
KATILIMCI PROFİLİ

Kalite/ Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları, Gıda, Kimya veya Ziraat Mühendisleri, Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Üretim Müdürleri, HACCP Takım Lideri ve üyeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler.