Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım bir yasal değil, insani bir zorunluluktur. 29 Temmuz 2015’te Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği 7 bölüm ve eklerinden oluşmaktadır.

İlkyardım;

 • Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye,
 • Olay yerinde
 • Sağlık personeli gelinceye kadar
 • Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla
 • Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklar ile yapılan İLAÇSIZ uygulamalardır.
EĞİTİM ŞART!

İlkyardımcı olacak kişi belli bir eğitime tabi tutulur. İlkyardım eğitimci eğitmeni; Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiye denmektedir. Eğitimin müfredatı Sağlık bakanlığı tarafından belirlenir.

Temel İlkyardım eğimini 16 saatte tamamlamak mümkündür.Eğitimde belli başlı ilkyardım konularına değinilmekte, kişilere uygulamalı eğitim verilmektedir. Eğitim başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • genel ilkyardım bilgileri,
 • temel yaşam desteği
 • havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
 • bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • kanamalar,
 • şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
 • yaralanmalarda ilkyardım,
 • boğulmalarda ilkyardım,
 • kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
 • acil taşıma teknikleri,
 • böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
 • zehirlenmelerde ilkyardım,
 • yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
 • göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

Yönetmelik kapsamında Sağlık bakanlığı, sağlık personelinden oluşan 2 kişilik denetim ekibini, yetki belgesi verecek kurum ve kuruluşa denetime gönderir.Denetçilerin gözetimi eşliğinde uygulamalı sınav yapılır.

İlkyardım eğitimleri ilkyardım eğitim merkezlerinde verilmektedir.

İlkyardım eğitim merkezlerinin belli kurallar dahilinde olması gerekmektedir:

 • Azami 20 kişinin eğitim görebileceği, masa ve sandalyeleri U şeklinde orta alanında uygulama yapılabilecek en az 20 metrekarelik eğitim salonu olmalı
 • Eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet, dinlenme alanının bulunduğu kişi başı asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olmalı
 • Eğitim malzemelerinin hali hazırda bulunmalı
 • ya da asgari şartları sağlayan il sınırı içinde başka merkezde yapılma olanağı vermeli
 • ya da eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri;eğitim salonu özelliklerini taşımalı

Eğitimlerde her 7 katılımcıya 1 adet eğitmen yardımcı olmaktadır.Eğitim programlarına katılımda sayı en fazla 21 kişi için düzenlenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerinin ilkyardımcı bulundurma zorunlulukları vardır.

 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı

olacak şekilde yönetmelik düzenlenmiştir.

BELGE GEÇERLİLİĞİNE DİKKAT!

İlkyardım belgesi geçerlilik süresi 3 yıldır.Yetki belgenizin geçerlilik süresi dolduğunda alınan eğitimin yarı saati olacak şekilde eğitim tekrar düzenlenir. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi almanız zorunludur.

Yani güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.

İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK ŞARTIYLA ve 18 YAŞINI DOLDURMAK KAYDIYLA  İLKYARDIMCI OLABİLİRSİNİZ.

sadece resim ve kimlik fotokopisiyle eğitim alabilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır.

Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır. Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir. Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.

İlkyardım setifika ücreti İstanbul için 2018 yılı 300,00 TL.+Katma Değer Vergisidir. Bu ücretin altına düşülemez. Bu ücrete kitap, eğitim materyalleri, iki günlük eğitim ve sınav harçları dahildir.

112 yi KESİNLİKLE ARAYIN. ÜCRETSİZ BİLDİLENDİRME HATTIDIR.kısaca kendinizi tanıtıp adres bilgisini oldukça sakin, net ve anlamlı bilgilendirmeniz çok önemlidir.olay yeri bilgisi,  hasta/yaralı bilgisi vermeniz gelen ekip için oldukça önemlidir.

UNUTMAYALIM!!!!

110 İtfaiye
112 Ambulans
114 Zehir Danışma Merkezi (Sağlık Bakanlığı)
154 Trafik polisi
155 Polis imdat
156 Jandarma imdat

İlkyardımın ABC’si önemlidir. YANİ;

 • Airway ( Havayolu ) : hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
 • Breathing ( Solunum) : BAK-DİNLE-HİSSET
 • Circulation ( Dolaşım ): şah damarından 5 saniye nabız alma

BİLİNÇ KONTROLÜ; Omuzlara dokunarak; İyi misin diye sormak

A-AİRWAY; Nefes yolu açılması, Baş-Çene pozisyonu

B- BREATHİNG; Solunum kontrolü, Bak-Dinle-Hisset ‘5 saniye kuralı’

C- KOMPRESYON; Kalp Masajı

 BAŞKA NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
 • Yaralıyı sıcak tut
 • Yaralının yarasını görmesine izin verme
 • Yaralıyı hareket ettirme
 • Yaralı hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatma,

Eğitimlerimiz; konularında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından 15’şer kişilik gruplar halinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak bilgisayar destekli projektör ve insan maketleri üzerinde verilmektedir. Eğitim öncesi yapılan bir ön test ve sonunda yapılan bir son test ile eğitim süresince nelerin öğrenildiği konusunda katılımcıların kendi objektif gözlemlerini yapmaları sağlanmakta ve bu sınavlar pratik sınav soruları ve uygulamaları ile pekiştirilmektedir.

İlk yardım eğitimlerine: şirketler, fabrikalar, atölyeler, okullar, sürücü kursları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kamu kuruluşları, üniversiteler, aileler ve ilkyardımı öğrenmek isteyen tüm birey ve tüm kuruluşlar katılabilirler. Bu eğitimleri Eğitim Merkezimizde verilebildiğimiz gibi iş kaybının önüne geçilmesi amacıyla, uygun gördüğünüz günlerde ve saatlerde kendi iş yerlerinizde araç ve eğitim materyallerimizi kullanarak vermekteyiz.

İlk Yardım Eğitim Programı

Sizlere eğitimi, uluslararası standartlarda toplam 16 saatlik “Temel İlkyardım Eğitimi” ve 40 saatlik “Standart İlk yardım Eğitimi” olmak üzere 2 çeşit bakanlık Sertifikalı  Eğitim programı sunmaktayız. Bakanlıkça zorunlu tutulan temel ilkyardım eğitimi;

 1. Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi; (İlkyardım Yönetmeliğine göre)
  Eğitim Süresi : 16 Saat
  2 Gün 8’er saat veya 4-5 Gün 3-4’er saat
 2. Standart Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi programı;
  Eğitim Süresi : 40 Saat
  5 Gün 8’er saat veya 10 Gün 4’er saat
 3. Toplu Bilgilendirme Eğitimleri
  Kalabalık sınıflara 4 – 8 saat süreli eğitim verilir. Katılımcılara katılım belgesi verilir.
 4. Güncelleme Eğitimi
  Eğitimden 1 yıl sonra 3 saat süreli ücretsiz hatırlatma ve güncelleme eğitimi verilmektedir.

Eğitimlerimizin tamamında ilkyardım sertifikası verilmektedir. 50 Kişiye kadar olan gruplarda özel indirimler yapılmaktadır. İlkyardım Eğitim Merkezimizdeki eğitimler ilkyardım eğitmenleri tarafından verilmektedir. İlkyardım Eğitimi; İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin Şubelerimizde yerinde veya firmanızda yapılmaktadır.