İmalat Kalite Güvencesi (Modül D)

M

odül D üretim-imalat kalite güvence belgesidir. Modül B ve Modül D birbirinden ayrı kullanılamaz. Asansör firması Modül B almadan Modül D belgesi alamaz. Modül B + D Belgesi sistemi  Tipe Uygunluk (B) ve İmalat Kalite Güvence (D) işlemlerini kapsar.

AB Tip İncelemesi Belgesi düzenlendikten sonra, üretici beyanda bulunur ve son üretim, muayene ve testleri için onaylanmış Kalite Güvence Sistemi oluşturur.

Modül B+D Belgesi için alabilmek için izlenecek yol aşağıdaki gibidir,

 • Başvuru Formu
 • teklif ve sözleşmeye ait onay
 • Resmi evrakların incelenmesi
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası
  • Faaliyet Belgesi
 • Sistem dokümanlarının incelenmesi
 • Teknik dosya incelenmesi
 • Denetim planlanması
 • ISO:9001 sistem kontrolü
 • Üretim kontrolü (asansör)
 • Teknik Dosya kontrolü
  • Hesaplamalar
  • Çizimler
  • Sertifikalar
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.