Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

IRIS Kalite Yönetim Sertifikası

I
RIS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Uluslararası demiryolu endüstrisi standardı IRIS,  1 Temmuz 2010 tarihinde 27628 sayılı resmi gazetede madde 6c bendinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre; YÜK VAGONU VE VAGON ANA AKSAMLARININ TEKNİK KABULÜ madde 6c bendinde de belirtildiği gibi “ISO 9001 veya IRIS kalite yönetim sistemi belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği” TC Devlet Demiryolları İşletmesi tarafından ihale şartı olarak resmi belge olarak istenmeye başlamıştır.

IRIS (International Railway Industry Standard) demiryolu endüstrisi için geliştirilmiş ve global olarak hazırlanmış bir Kalite Yönetim Sistemidir.

Lokomotif, vagon gibi yürüyen araç aksamların ve sinyalizasyon sistemlerinin imalatçıları ve onların alt tedarikçilerini ilgilendiren, demiryolu uygulamalarına özgün olarak geliştirilmiş bir Kalite Yönetim standardıdır.

IRIS, UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes –  Association of the European Rail Industry) tarafından yönetilir ve amacı kar etmek değil, demiryolları endüstrisinde tüm tedarikçi zincirinde yüksek kalite oluşumuna destek vermektir.

IRIS,  ISO 9001 standardını temel almaktadır. Ancak demiryolu endüstrisine özel yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için tasarlanmış tamamlayıcı bir uzantısıdır.

IRIS KALİTE SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR? 
 • IRIS üst düzey bir standart olup firmalara etkin ve sürekli gelişime açık bir Kalite Yönetim Sistemi ve etkin bir değerlendirme sunduğu için,
 • Etkin bir standart olduğundan firmayı demiryolu endüstrisinde devler ligine çıkarttığı ve uluslararası prestij sağladığı için,
 • Tetkik sonucu sayısal hedefler ve iyileştirme sonuçları ile takip edildiği ve çok daha etkin bir yönetim sağladığı için,
 • Firmalara kurumsal kültür ve diğer standartlar ile (ISO TS 16949-AS900-ISO 9001) entegrasyon sağladığı için,
 • Etkin bir kurumsal kültür, katılımcı yaklaşım ve kalifiye personel yetkinliği sağladığı için,
 • Tedarikçi zincirinde de etkin bir bakış açısını, gelişimi ve uygulamayı sağladığı için,
 • Tüm dünyada geçerli olan bir belge ve müşteriler tarafından talep edildiği için,
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi sağladığı için,
 • Karlılığı ve rekabeti arttırdığı için,
 • Uluslararası uygulanan bir KYS sağladığı sistematik bir standart olduğu için
 • Yönetimin uluslararası düzeyde aynı terminolojiyi kullanan bir yönetim standardını sağlandığını için,
 • Diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağladığı için,
 • Firmanın çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve yönetimin istek ve beklentilerini karşıladığı için,
 • Devlet ihalelerinde ihale şartı olarak zorunlu olan bir belge olduğu için,
 • Firma için ulusal ve uluslararası bir prestij sağladığı için,
 • Firmanın iş hacminin büyümesini sağladığı için
 • Çalışanlara motivasyon ve geniş tabanlı katılımı sağladığı için

Gereklidir.

IRIS BELGESİ NASIL ALINIR? 

Firma; IRIS rev2 standardı şartlarına uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi kurar (KYS)  ve bu kurulan kalite yönetim sistemi, bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından denetlenir. Sertifikasyon firmaları UNIFE  (Association of the European Rail Industry) tarafından belirlenmiştir. IRIS denetimleri UNIFE tarafından onaylanmış olan sadece bu sertifikasyon firmaları tarafından yapılabilir. Denetimler sayısal sonuçlara göre yapılır. Denetimden başarılı ile geçilirse firmanın Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilir.

Belgelendirme süresi 3 yıldır ve sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu tarafından her yıl ara denetimler ile firma denetlenir.

IRIS KALİTE BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?

IRIS standardı demiryolu endüstrisindeki yer alan Lokomotif, vagon gibi yürüyen araç aksamların ve sinyalizasyon sistemlerinin imalatçıları ve onların alt tedarikçilerini ilgilendiren üretim ve/veya tasarım ve/veya bakım aktivitelerinin yapıldığı tüm tedarikçi zincirine uygulanır. Demiryolu üreticileri 20 ana gruba ayrılmıştır. Bir ürüne özgü bir standart değil, bir sistem standardı olduğu için IRIS Standardının alınması:

 • Firmanın iç dinamiklerine,
 • Yasal gereklere,
 • Müşteri isteklerine ve zorlamalarına,
 • Standart gereklerinin tam anlaşılmasına,
 • Özgün eğitimlerin tamamlanıp tüm sistemde yaygınlaştırılmasına,
 • Yetkin personel ve ekip yapısına,
 • Etkin proje yönetimine ve proje liderine,
 • Hazırlanan dokümantasyonun etkinliğine,
 • Firma alt yapısının uygunluğuna,
 • Üst Yönetimin Yakın ilgisine

bağlı olarak değişmektedir.