Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi içeriği nasıldır?

i

ş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programına Kimler katılabilir?

 • Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.EĞİTİM SÜRESİ: Toplam 220 saattir.Uzaktan Eğitim: İnternet üzerinden verilecek 90 saatlik bir eğitim programıdır.  Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı eğitimdir.Pratik Eğitim: En az bir iş güvenliği uzmanın bulunduğu firmada yapılması zorunlu olan eğitim programıdır. 40 Saatlik bir staj dönemidir.
 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı İçin İstenen Belgeler
 • Diploma Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim İçeriği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının İçeriği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 • Türkiye’ de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Hukuku
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İşyeri Bina ve Eklentileri
 • İnşaat İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
 • Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yangın
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Kazaları
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 • Çalışma Hayatında Etik
 • Yetişkin Eğitimi ve İş yerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • İş Hijyeni
 • Elle Kaldırma ve taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Korunma Politikaları
 • Acil Durum Planları
 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Bakım – Onarım işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ergonomi
Sertifikanın geçerlilik süresi ne kadardır?

İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.

Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yani, sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir.