Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İş Sürekliliği Planlama Eğitimi

Süre: 1 gün (Temel Eğitim)

Amaç

İş Sürekliliği Planlaması koruyucu-önleyici (proaktif) bir çalışmadır; önceden önlem almak için yapılır.

Amaç, kuruluşun kritik servislerinin afet ve acil durumdan etkilenmeden kesintisiz şekilde aktif tutulmasıdır.

Bu program bir kuruluşta çalışanların, afet ve acil durumlara karşı önlem almalarına, acil durum müdahalesinin aşamalarını oluşturmalarına, temel müdahale becerilerini ekip olarak almalarına, mevcut çalışmalar varsa bunları tamamlamalarına ve gözden geçirmelerine destek olmak üzere geliştirilmiştir.

Bu eğitimin içeriği, kuruluşun afet ve acil durum sonrası, en kısa sürede rutin fonksiyolarına devam edebilmesi için bir yol haritası sunmak üzere tasarlanmıştır.

 İçerik
  • Temel Kavramlar ve Tanımlar
  • İş Sürekliliği Yönetimi
  • İş Sürekliliği Planlaması
  • İş Etki Analizi
  • Senaryo Temelli İş Etki Analizi
  • İş Sürekliliği Stratejilerinin Oluşturulması
  • Planlama ve Müdahale Sistemi
  • İş Sürekliliği Tatbikatı
  • Değerlendirme
EĞİTİM PAKETİNİ OLUŞTURAN TEMEL EĞİTİMLER

1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi

2. Temel Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimi

3. İş Sürekliliği Eğitimi

4. Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi Eğitimi

5. Psikolojik İlkyardım Eğitimi

6. Organizasyonlarda Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Müdahale Eğitimi