Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

İşçi Özlük Dosyası Hazırlama Hizmeti

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri uyarınca “Özlük Dosyaları Hazırlama” Hizmet sürecimiz,

1.      Personel Bilgi Formları hazırlayarak her personelin kendine ait işletmede bulunması gereken “İşçi Özlük Dosyası” hazırlamak,

2.      Mevzuat ve gereklilikler yönünden işçilere ve işverene bu konuda bilgilendirme yapmak,

3.      Personelle ilgili tüm bilgilere hem dosyasından hem elektronik ortamdan ulaşılabilmesini sağlamak,

4.      İş Güvenliği Kanunu yönünden işçi dosyasında bulunması gereken  “İşe Giriş Muayene Raporu” hazırlamak, (Sağlık Görevlisi ve Özlük Dosyası Danışmanı)

5.      Muayeneleri yaparak formların geçerliliğini kontrol ederek paraflamak,(İşyeri hekimimiz işyerinde muayene yaparak hazırlar)

6.      İş Güvenliği Eğitimi ile işçilere iş Güvenliği Kanununa istinaden bilgiler vermek,(İş Güvenliği Uzmanı)

7.      Eğitim Sertifikaları hazırlamak ve onaylamak (İş Güvenliği Uzmanı)

8.      Personel Sözleşmeleri ve Bordroları Kontrol etmek ve imzalatmak (Özlük Danışmanı)

9.      Dosyada bulunması gerekenleri tamamlayarak son kontrol ve onayı sağlamak, (Taksim OSGB İş Güvenliği Kurulu—İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Görevlisi, Özlük Danışmanı) (Ayrıca İşveren ve/veya OSGB Müdürü )

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası Nedir?

“İşçi özlük dosyası

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 • İşe Başvuru Formu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
 • GSS Giriş Bildirgesi
 • SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
 • Aile Durum Bildirimi Formu
 • İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
 • Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
 • Referansları ve CV’ si
 • Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Kan Grubunu Gösterir Belge
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
 • 18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
 • Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
 • Yıllık Ücretli İzin Cetveli
 • Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
 • 2 adet vesikalık Fotoğraf
 • Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
 • Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
 • İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
 • İş Kazası Tutanağı
 • Çalışma Belgesi
 • Fazla Çalışma Onay Belgesi
 • İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
 • İstifa Dilekçesi
 • İbraname
 • Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
 • Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
 • İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
 • Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin İmzasını Taşıyan belgeler
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.