Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 13078 Kapsamında Verilecek Hizmetler

TS 13078 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİSTESİ (EK-1)
 • Yatırım projesi,
 • Yeni yatırım projeleri,
 • Tevsi projesi,
 • Yenileme ve idâme projesi,
 • Yatırım projesi analizi,
 • Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü,
 • Pazar şartları analizi,
 • Tüketici analizi,
 • Rekabet ortamı analizi,
 • Pazar büyüklüğü tahmini,
 • Pazarlama stratejisinin belirlenmesi,
 • Pazar payının tahmini,
 • Teknik analiz,
 • Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi,
 • Kuruluş yeri seçimi,
 • Teknoloji seçimi,
 • Finansal analiz,
 • Finansal değerlendirme,
 • Proje riskinin belirlenmesi,
 • Enflasyon ortamında proje değerlendirme,
 • Hukuksal analiz,
 • Üretim yönetimi,
 • Üretim plânlaması,
 • Uzun dönemli plânlama,
 • Orta dönemli plânlama (ana plânlama),
 • Kısa dönemli plânlama (ayrıntılı plânlama),
 • Makina ve insan gücü plânlaması,
 • Malzeme plânlaması,
 • Sistem analizi,
 • Sistem tasarımı,
 • Üretim sistemleri,
 • Siparişe göre üretim,
 • Parti üretim,
 • Sürekli (seri) üretim,
 • Kesikli seri üretim,
 • İş yükleme,
 • Üretim kontrolü,
 • Kurumsal kaynak plânlaması,
 • Malzeme ihtiyaç plânlaması, Ana üretim çizelgesi,
 • Üretim kaynakları plânlaması,
 • Tam zamanında üretim,
 • Yönetim bilgi sistemi,
 • Dağıtım kaynakları plânlaması,
 • Kaba kapasite plânlanması,
 • Kapasite ihtiyaç plânlaması,
 • Kanban sistemi,
 • İş etüdü,
 • Metot etüdü,
 • İş yeri yerleştirme düzeni,
 • İş yerinde işçi hareketlerinin düzenlenmesi,
 • İp diyagramı,
 • İş akım şeması,
 • İşçi tipi süreç akım şeması,
 • Malzeme tipi süreç akım şeması,
 • Donatım tipi süreç akım şeması,
 • Çoklu etkinlik şeması,
 • Gezi şeması,
 • İki el süreç şeması,
 • En küçük hareket etüdü,
 • Simo şeması,
 • İş ölçümü,
 • İş örneklemesi,
 • Zaman etüdü,
 • İş devresi,
 • Devre süresi,
 • İş bölümlemesi,
 • İş belirlemesi,
 • İşin öğelere ayrılması,
 • Ayırma noktası,
 • Zamanlama,
 • Derecelendirme,
 • Standard performans belirleme,
 • Temel zaman,
 • Standard zaman,
 • İşin paylara ayrılması,
 • Makina işleri için zaman standardları,
 • Fabrika ve makina denetimi,
 • Önceden saptanmış zaman standardları,
 • Fabrika akış analizi,
 • Hat analizi,
 • Grup analizi,
 • Takım sağlama analizi,
 • Üretim akış analizi,
 • Fabrika yerleştirme düzeni,
 • Grup yerleşim düzeni,
 • Hat yerleştirme düzeni,
 • Sürece göre yerleştirme düzeni,
 • Ürüne göre yerleştirme düzeni,
 • Rotalama,
 • İstatistiksel süreç kontrolleri,
 • Standardlaştırma,
 • Kalibrasyon,
 • Çevresel etki değerlendirmesi,
 • Ürün imâlat ve montaj resimleri,
 • Lojistik,
 • İş değerlendirme ve ücretlendirme,
 • Katılımcı performans değerlendirme sistemi,
 • Maliyet muhasebesi,
 • Bütçe denetimi,
 • Satın alma danışmanlığı,
 • Bilgi teknolojileri yönetimi,
 • Bilgisayar destekli tasarım,
 • Bilgisayar destekli üretim,
 • Bilgisayar destekli süreç kontrolü,
 • Otomatik malzeme taşıma,
 • Kalite,
 • Kalite politikası,
 • Kalite kontrol,
 • Kalite yönetim sistemi,
 • İstatistikî kalite kontrol,
 • Muayene,
 • İzlenebilirlik,
 • Ürün güvenliği,
 • Ürün sorumluluğu,
 • Kusurlu ürün giderme,
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi,
 • Temel gereklerin belirlenmesi,
 • Ürün araştırma,
 • Ürün geliştirme,
 • Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi danışmanlığı,
 • Malzeme ihtiyaç plânlaması,
 • Belgelendirme işlemleri,
 • Çevre yönetimi – Çevre yönetim sistemleri belgelendirmesi,
 • Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,
 • CE İşareti,
 • Elektronik ticaret (E-ticaret),
 • Diğer Danışmanlık Hizmetleri
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.