Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

I
SO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim süresi:2 gün
Eğitim konular:
 • Tetkikçilere ÇYS tetkik yöntemleri konusunda bilgi verilmekte olup, uygulamalar konusunda en son anlayışı benimsemeleri için gereken beceriler sağlanmaktadır.
 • Kuruluş içi Çevre Yönetim Sistemi tetkiki uygulama yapılmaktadır.
 • Karmaşık tetkik izlerini takip ederek uygunsuzluklar saptanmaktadır.
 • Düzeltici eylemleri raporlama ve sunabilme öğretilmektedir.
Kimler Katılmalı?
 • ISO 14001 için kuruluş içinde tetkik sorumluluğu üstlenen personel
 • ISO 14001 iç tetkikçisi olmak isteyen diğer yönetim sistemleri tetkikçileri
Faydası ne olmaktadır?
 • Karmaşık tetkik izlerini tamamlama
 • Olası her tür ÇYS uyumsuzluğunu belirleme
 • Düzeltici faaliyetleri raporlama ve sunma becerilerini kazanma
Eğitim Yapısı nasıl olmaktadır?
 • ISO 14001 şartları
 • Mülakat tipleri
 • Tetkik protokollerinin kullanılması
 • Uygunluk doğrulama stratejileri
 • Mevcut uygulama ile ilgili vaka çalışmaları
 • Ekip lideri olarak yerinde tetkik sürecinin yönetilmesi
 • Tetkik ekibinin etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması
Gerekli Ön Bilgi
 • ISO 14001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.