Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 17025 Akreditasyon Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

Deney Laboratuarlarında İSO/İEC 17025 standardına göre Kalite Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve akredite edilmesi için gerekli olan teknik ve yönetim şartları hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Kalite Kavramı
· Uluslararası standardizasyon
· Akreditasyon nedir, neden gereklidir?
· İSO 9001 ve İSO/İEC 17025 ilişkisi
· ISO 17025 standardının gereklilikleri

Yönetim şartları;

· Kuruluş
· Yönetim sistemi
· Doküman kontrolü
· Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
· Deneylerin ve kalıbrasyonların taşerona verilmesi
· Hizmet ve malzemelerin satın alınması
· Müşteriye hizmet
· Şikayetler
· Uygun olmayan deney ve/veya kalıbrasyon işleminin kontrolÜ
· İyileştirme
· Düzeltici faaliyet
· önleyici faaliyet
· Kayıtların kontrolÜ
· İç tetkikler
· Yönetimin gözden geçirmesi

Teknik şartlar;

· Genel
· Personel
· Yerleşim ve çevre şartları
· Deney ve kalıbrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
· Cihazlar
· Ölçümlerin izlenebilirliliği
· Numune alma
· Deney numunelerine ve kalıbrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
· Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin gÜvencesi
· Sonuçların rapor haline getirilmesi
· Akreditasyon süreci (Başvuru, Denetim, Gözetim vs.)

KATILIMCI PROFİLİ

Laboratuvar Kalite Yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olacak ve uygulayacak yönetici ve çalışanlar.