ISO 17025 Akreditasyon Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

Deney Laboratuarlarında İSO/İEC 17025 standardına göre Kalite Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve akredite edilmesi için gerekli olan teknik ve yönetim şartları hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

· Kalite Kavramı
· Uluslararası standardizasyon
· Akreditasyon nedir, neden gereklidir?
· İSO 9001 ve İSO/İEC 17025 ilişkisi
· ISO 17025 standardının gereklilikleri

Yönetim şartları;

· Kuruluş
· Yönetim sistemi
· Doküman kontrolü
· Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
· Deneylerin ve kalıbrasyonların taşerona verilmesi
· Hizmet ve malzemelerin satın alınması
· Müşteriye hizmet
· Şikayetler
· Uygun olmayan deney ve/veya kalıbrasyon işleminin kontrolÜ
· İyileştirme
· Düzeltici faaliyet
· önleyici faaliyet
· Kayıtların kontrolÜ
· İç tetkikler
· Yönetimin gözden geçirmesi

Teknik şartlar;

· Genel
· Personel
· Yerleşim ve çevre şartları
· Deney ve kalıbrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
· Cihazlar
· Ölçümlerin izlenebilirliliği
· Numune alma
· Deney numunelerine ve kalıbrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
· Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin gÜvencesi
· Sonuçların rapor haline getirilmesi
· Akreditasyon süreci (Başvuru, Denetim, Gözetim vs.)

KATILIMCI PROFİLİ

Laboratuvar Kalite Yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olacak ve uygulayacak yönetici ve çalışanlar.

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.