ISO 17025 Akreditasyonunu Kimler Yaptırmalı?

D

eney ve kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlar ISO 17025 belgesi standardı uygulanabilir.

Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir.

Laboratuvar, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.

Kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar.

  • Birinci Taraf Laboratuvarlar: Üreticinin Laboratuvarları
  • İkinci Taraf Laboratuvarlar: Müşteri Laboratuvarları
  • Üçüncü Taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.