ISO 17025 Yönetim Sisteminin Sağladığı Yararlar

 • Akredite laboratuvar olmanın avantajları, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olmasıdır.
 • Ulusal ve uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir.
 • Laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.
 • Firma olarak akredite laboratuvar test, ölçüm ve analiz hizmetini daha çok satabilir hale gelir.
 • Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görür.
 • Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlar.
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önler.
 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuvarların resmen tanınmasını sağlar.
 • Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
 • Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel tutulmasını sağlar.
 • Deneylerin kalite düzeylerini arttırır.
 • Saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.
 • Kalitenin sürekliliğini temin eder.
 • Güvenilirliği arttırır.
 • Müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartır.
 • Personelin teknik yeterliliğinin arttırır.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolünü sağlar.

Taksim Danışmanlık Hizmetleri, müşterilerine şu açılardan katkı verir;

 • TS-EN-ISO 17025:2005 standardını kurmak için eğitim verir.
 • Büyük Müşterilerinizin yapacağı fabrika denetimlerinin çok daha kolay ve olumlu geçirilmesini sağlar.
 • Gerekli uygulama, raporlama ve mevzuat eğitimlerini verir.
 • Başka firmalardaki deneyimlerini ve uygulamalarını paylaşır; böylece yüzlerce firmada denenmiş uygulamaları firmanıza katar.
 • İç denetimleri yapar. Böylece asıl denetimden önce oluşabilecek eksiklikleri belirler ve düzeltir.
 • Kalite Yönetim Sisteminizin gerçek anlamda da işlemesi için gerekli sistemi kurar.
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.