Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi (HACCP)

G

ıda Güvenliği Konusunda, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. Bu şartları uygulayan firmalar standarda göre yapılan denetim sonunda ISO 22000 Belgesi (HACCP Belgesi) ni almaya hak kazanırlar.

Metodolojik olarak ISO kalite standartlarına benzeyen ISO 22000 (HACCP) Standardı aynen diğerlerinde olduğu gibi PUKÖ Döngüsü ile uygulanma imkanı sağlanmaktadır. Doküman ve Kayıt Kontrolü aynen ISO 9001:2008 Standardında olduğu gibidir.

ISO 22000 Belgesi Neden Gereklidir?

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2008 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

ISO 22000 Belgesi Ne İşe Yarar?

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005’in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

 • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
 • Gerçek bir global uluslararası standarttır.
 • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
 • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar.
 • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.
 • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.
 • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.
 • Düzenleyiciler için uygundur.
 • Yapı ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.
ISO 22000:2005 STANDART SERİSİ
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar
 • ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek)
 • ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu (Kasım 2005)
 • ISO 22005, Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu
KİMLER UYGULAYABİLİR

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan direkt ve endirekt yer alan kuruluşlar:

(gıda hijyeni güvenliği hijyen)

A) Direkt Kuruluşlar;

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.B) Endirekt Kuruluşlar;Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.
HACCP’in Temel İlkeleri

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşur:

 1. Tehlike analizi yapılması
 2.  Kritik kontrol noktaları belirlem
 3. Kritik limitleri oluşturma
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetleri oluşturma
 6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerini oluşturma
 7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması,yürürlüğe konulması ve etkin olarak uygulanması , sürekliliğinin sağlanması
ISO 22000:2005 Standardı aşağıdakileri içerir :

1.Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite

4.2.3  Doküman Kontrolü

5.Yönetimin Sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Gıda güvenliği politikası

5.3 Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve yetki

5.5 Gıda güvenliği lideri

5.6 İletişim

5.6.1 Dış iletişim

5.6.2 İç iletişim

5.7 Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

5.8.1 Genel

5.8.2 Gözden geçirme girdileri

5.8.3 Gözden geçirme çıktıları

 1. Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Temini

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim

6.3 Altyapı

6.4 İş ortamı

7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi

7.1 Genel

7.2 Önşart programlar (PRPs)

7.2.1 Genel

7.2.2 PRPs

7.2.3 Operasyonel önkoşul Programları

7.3 Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar

7.3.1 Genel

7.3.2 Gıda Güvenliği Takımı

7.3.3 Ürün Özellikleri

7.3.3.1 Çiğ materyaller, ingredientlerve ürüne temas eden materyaller

7.3.3.2 Son ürünlerin özellikleri

7.3.4 Amaçlanan Kullanım

7.3.5 Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri

7.3.5.1 Akış şemaları

7.3.5.2 Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması

7.4 Tehlike analizi

7.4.1 Genel

7.4.2 Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi

7.4.3 Tehlikelerin değerlendirilmesi

7.4.4 Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi

7.5 OperasyonelÖnkoşul Programlarının (PRPs) Oluşturulması

7.6 HACCP Planının Oluşturulması

7.6.1 HACCP planı

7.6.2 Kritik kontrol noktasının belirlenmesi

7.6.3 Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi

7.6.4 Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem

7.6.5 İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler

7.7 Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi

7.8 Doğrulamanın planlanması

7.9 İzlenebilirlik sistemi

7.10 Uygunsuzluğun kontrolü

7.10.1 Düzeltmeler

7.10.2 Düzeltici faaliyetler

7.10.3 Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması

7.10.3.1 Genel

7.10.3.2 Teslim için Değerlendirme

7.10.3.3 Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması

7.10.4 Geri Çekme

 1. Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’niniyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği

8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4 GGYS doğrulama

8.4.1 İç denetim

8.4.2 Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi

8.4.3 Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi

8.5 İyileştirme

8.5.1 sürekli iyileştirme

8.5.2 GGYS’yi güncelleme

Dökümanlar

Bağlı Hizmetler