Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 22000 (HACCP) İç Tetkikçi Eğitimi

E
ĞİTİMİN AMACI

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardını uygulayan kuruluşların, kuruluş içinde oluşturulmuş olan kendi iç tetkiklerini ve tedarikçilerinin tetkiklerini; gıda güvenliği sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için tetkiklere ait esasları ve tetkik aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik kuruluş içi sistem tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi için sizlerin katılımına açılmıştır.

Hedefler nelerdir?

• Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amaç ve yararları
• Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliği değerlendirmek
• Denetim performansının iyileşmesi
• Etkin bir denetim gerçekleştirmek
• Denetimin kuruluşunun gelişimine olumlu yönde değer katacak şekilde gerçekleştirilmesi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
 • Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı
 • HACCP’den İSO 22000:2005 GĞY Sistemine Geçiş
 • İSO 22000:2005 GĞYS’nin Faydaları-Amaçları
 • Gıda Güvenliği Zincirinde yer alan işletmelerin tanıtımı
 • İSO22000 standardında kullanılan terimler ve tanımlar
 • HACCP Sisteminin Prensipleri ve Uygulama Adımları
 • Standardın Maddeleri
 • Örnek dokümantasyon
 • Dokümantasyon ve kayıt tutma prosedürleri
 • Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iç iletişim,dış iletişim, acil durumlara hazırlık,yönetimin gözden geçirmesi)
 • Kaynak Yönetimi
 • Gıda Zincirinde Süreç Yaklaşımı
 • On Gereklilik Programları ve Operasyonel On Gereklilik Programı on aşamalar
 • Ürünlerin Tanımlanması
 • Akis Şemalarının oluşturulması
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Risk analizi
 • HACCP planının oluşturulması
 • Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
 • Denetim türleri
 • Denetimde süreç yaklaşımı(PUKO)
 • Denetimin amaçları
 • Denetimin planlanması
 • Denetiminde soru listelerinin oluşturulması
 • Uygulama
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Açılış Toplantısı
 • Kanıtların toplanması
 • Gözlem
 • Uygunsuzluklar
 • Bulguların gözden geçirilmesi
 • Bulguların sunulması
 • Kapanış toplantısı
 • Düzeltici Faaliyet Tanzimi
 • Gıda Güvenliği sistem denetimin raporlanması
 • Denetimin takibi ve kapatılması
 • Tetkikçisinin sahip olması gereken özellikler
 • Eğitimin değerlendirmesi
 • Kapanış
KATILIMCI PROFİLİ
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçi adayları
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak kişiler