Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

A
maç

Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerju tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Enerji Yönetim Sisteminin kuruluşlarda uygulanması ile birlikte;

 • Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
 • Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
 • Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
 • Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi
 • Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
 • Alternatif enerji kullanımının özendirilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim İçeriği Nedir?
 • Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
 • 18 Nisan 2007’de kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi.
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Enerji Verimliliği ile ilgili Temel Kavramlar
 • Enerji Yönetim Sisteminin ve ve Belgelendirmenin Faydaları
 • Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Serisi standartlarının Anlatılması
 • Enerji 50001 Enerji Yönetim Sistemi Pratik ve Örnek Çalışmalar
 • Enerji Yönetim Sistemi Doküman örnekleri uygulama ve anlatımı
Kimler Eğitime Katılabilir?

Enerji harcamalarını azaltmak ve kontrol altına alma isteyen kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.