ISO 9004 Performans İyileştirme Sistemi

B

u standard, bir kalite yönetim sistemi için hem etkinliğini hem de verimini ve sonuçta bir kuruluşun performansının iyileştirilmesi bakımından potansiyelini dikkate almak için ISO 9001 standardında verilen şartların ötesinde kılavuz sağlar.

ISO 9001’in aksine, ISO 9004’ün birçok önemli değişiklik içermesi beklenmektedir. Önerilen güncellemeler kurumun ekonomik sürdürülebilirliğine odaklanmaktadır. Halihazırda öne sürülen başlık “Sürdürülebilir başarı yönetimi – bir kalite yönetimi yaklaşımı” şeklindedir.

Önemli değişiklikler içereceğinden, bu standart ISO 9001 ile aynı anda güncellenmeyecektir, planlanan yayın zamanı 2009 sonudur. Bu versiyon yayınlanana kadar geçecek zaman zarfında, mevcut ISO 9004:2000, ISO 9001:2000’in yanında işleyecektir ve ardından gelen ISO 9001:2008 versiyonu, 2000 versiyonu devre dışı olduğunda, 2009 versiyonundan önce yayınlanacaktır.

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.