Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kağıt Sektöründe Ecolabel

F
otokopi ve grafik kağıtları

Fotokopi ve grafik kağıdı sadece çevrilmemiş, baskı yapılmamış boş kağıt ve boş gazete kağıdı dahil 170g/m2 kalınlığına kadar dönüştürülmemiş mukavva sayfa yada makarasını içerir.

Isıya duyarlı kağıt, fotoğraf ve karbonsuz kağıt, ambalaj ve kaplama kağıtları ve kokulu kağıtlar dahil bu tanımlamaya acık bir şekilde  dahil edilmeyen bütün kağıt kaliteleri AB Eko-Etiketi alamaz.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:

  • Ürün özel geri dönüşümlü lifler kullanılarak imal edilmiştir
  • Ham lifler sürdürülebilir yönetilen ormanlardan gelir
  • Üretimden kaynaklanan kükürt ve CO2 hava emisyonları ve su kirliliği sınırlı tutulmuştur.
Tuvalet kağıtları

Tuvalet kağıtları ürün grubu, kişisel temizlik, sıvı ve emme ve / veya kirli yüzeylerin temizliği için uygun kağıt sayfa yada rulodan oluşan kağıt mendillerdir. Mendil ürün yüzeyi buruşuk veya kabartmalı bir veya birkaç kattan oluşmaktadır. Ürünün lif miktarı en az 90% olmalıdır.

Bu ürün grubu aşağıdakilerin hiçbirini içermez:

  • Islak mendil ve sıhhi ürünler ;
  • Kağıt mendil hariçinde başka bir başka malzemeler ile kaplanmış ürünler;
  • 76/768/EEC direktifinde belirtilen ürünler.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:

  • Ürün özel geri dönüşümlü lifler kullanılarak imal edilmiştir
  • Ham lifler sürdürülebilir yönetilen ormanlardan gelir
  • Üretimden kaynaklanan kükürt ve CO2 hava emisyonları ve su kirliliği sınırlı tutulmuştur.