Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kozmetik Ürün Bildirimi nasıl yapılmaktadır?

K

ozmetik Ürün Bildirimi, Sağlık Bakanlığı’nın 5324 sayılı Kozmetik Mevzuatı gereğince mecburi olan, piyasaya yeni çıkacak kozmetik ürünlerin bildiriminin yapılmasını kapsamaktadır. Bildirimi gerçekleştirilen tüm kozmetik ürünlerin sorumluluğu, ilgili yasalarca tanımı yapılan imalatçıya aittir.

31.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/12 sayılı DTS Tebliği gereğince, ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne Kozmetik Bildirim Kabul Belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bildirimi yapılan kozmetik ürünler için Bildirim Kabul/İzin Belgesi adı altında herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.

İŞLEMLER HAKKINDA

Kozmetik Firma Kayıt, Ürün Bildirim ve İhracat Sertifikası İşlemlerinde

 • Firmalar tarafından  Elektronik sistemde gerekli işlemlerin yapılmasından sonra sistemden oluşturulan belgeler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna evrak sistemi vasıtası ile ulaştırılması gerekmektedir.
 • ÜTS ve EBS sistemlerini kullanılırken Mozilla Firefox veya Google Chrome web tarayıcılarından birini tercih edebilirsiniz,
 • Firma bünyesinde bulundurulan sorumlu teknik eleman statüsündeki personelin Kozmetik Yasal Düzenlemelerine (Kanun, Yönetmelik ve ekleri, Kılavuzlar) hakim, EBS ve ÜTS sistemleri kullanıcı kılavuzlarına hâkim, Kurum ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapabilecek yetkinlikte olması gerekmektedir.
 • Belgelerin hem EBS ve ÜTS sistemleri üzerinden elektronik ortama yansıtılması hem de firmalara yazılı olarak dönüş yapılması nedeniyle evrak takibinin firma bünyesindeki sorumlu teknik eleman/firma yetkilisi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ne veri girişlerinde yaşanılan teknik aksaklıklara ilişkin süreci ÜTS üzerinden “Teknik” talep oluşturup iletebilirsiniz.
 • Gerekli durumlarda“İdari” talep oluşturarak veya kozmetik.uts@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.
 • Elektronik Bilgi Sistemi (EBS) ile ilgili yaşanılan teknik aksaklıklara ilişkin süreci EBS üzerindeki “Kullanıcı İşlemleri – Talep Bildirim” sekmesinden iletebilirisniz.  kozmetik.soru@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.
 • Şifre yenileme talepleri ve şifre problemlerine ilişkin talepleri kozmetik.bildirim@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.
 • Kozmetik ürün ihracat sertifikaları ile ilgili yaşanan sorunları kozmetik.sertifika@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz
 • Kozmetik yasal düzenlemeleri ve yükümlülüklere dair bilgi talepleri kozmetik.mevzuat@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz
FİRMA KAYDI

http://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris

Yukarıdaki web adresinde yer alan sistemden firma kayıt ve sorumlu teknik eleman kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

http://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/basvuru#/firmaBasvurularimiListeleadresinden firma başvuru kaydınızı yaptıktan sonra imza sirküleriniz ve kozmetik faaliyet alanının yer aldığı ticaret sicil gazetesinin Kozmetik Ürünler Dairesine hitaben standart dilekçe ekinde TİTCK’ya matbu olarak ayrıca göndermeniz gerekmektedir.

Ayrıca EBS (Elektronik Bilgi Sistemi) üzerinden (http://ebs.titck.gov.tr/Login/LoginView?ReturnUrl=%2f) firma kayıt işlemlerinin de ÜTS (Ürün Takip Sistemi) firma kaydı ile aynı zamanlı yapılması gerekmektedir.

SORUMLU TEKNİK ELEMAN KAYDI

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmesi gerekmektedir. Sorumlu teknik elemanın vasıfları ve görevleri Kozmetik Yönetmeliğinin 13 maddesinde yer almaktadır.(http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-472/kozmetik-yonetmeligi.html)

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 • Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 • Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, ÜTS Başvuru İşlemlerinden, Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım menüsünden kendine ait başvuruyu tekrar elektronik imza ile imzalar. İmza işleminden sonra firma ürün başvurularını yapabilir hale gelir. STE için kullanıcı kaydı sistem tarafından oluşturulur.
ÜRÜN BİLDİRİM İŞLEMİ

Ürün bildirim işlemleri iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ÜTS uygulaması üzerinden (http://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris) ürün kaydının yapılması, daha sonra ürün kaydı yapılan ürünler arasından seçimin yapılarak ürünlere ait ilgili bildirim formun oluşturularak standart dilekçe eşliğinde firma beyanı ile birlikte elektronik imzalanmış bildirim formunun EBS üzerinden oluşturulan başvuruya eklenmesi ve ilgili fiziki evrakların Kuruma gönderilmesi ile bildirim işlemi gerçekleşir.

Dökümanlar