Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi

B

ir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karekteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanıma sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özellikleri göz önünde bulundurularak, Kozmetik Yönetmeliğinin 12.Maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporuna Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması denir.

İthal edilen kozmetik ürünlerde ya da üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenlik Değerlendirmesi Çalışmasını içeren bir Ürün Bilgi Dosyası yapılan denetimlerde aranmaktadır. Sağlık Bakanlığı zaman zaman yapılan kozmetik ürün bildirim sonrasında Ürün Bilgi Dosyasının herhangi bir bileşenini özellikle de Güvenlik Değerlendirmesi Çalışmasını sorabilmektedir.

Hizmetlerimiz:
• Sağlık Bakanlığı 22.03.2012 tarihinde yayınladığı Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzuna uygun Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması yapmak, kozmetik ürün bildirimi yapmak, kozmetiklerin güvenlik bilgi formunu hazırlamak, kozmetiklerde envanter kaydı yapmak, kozmetik taşıyan araçların “tehlikeli madde taşıma aracı belgesi” ni almak, tehlikeli madde ve kozmetik kimyasallarının ikaz levhalarını üretmek, mesul müdür, çevre görevlisi ve iş güvenliği uzmanı sağlamak vb.