Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

M1-M2-M3 Yetki Belgeleri

M

YETKİ BELGESİ Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

M1 YETKİ BELGESİ 

İl sınırları içinde kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

M1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az üç adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 12 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
  • Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır.
M2 YETKİ BELGESİ

Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

M2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 250 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
  • Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları,
  • Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır.
  • M2 yetki belgesi sahipleri bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın M1 yetki belgesini alabilirler. (Değişik: RG 18/1/2006-26053 Yürürlükten kaldırıldı.)
M3 YETKİ BELGESİ 

Uluslararası kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

M3 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
  • Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
  • Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması, şarttır.
  • M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3`er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.