Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

M3 Yetki Belgesi

M3 yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

M3 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınır.

M3 yetki belgesi için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap adinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300.000 ₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olamaları gerekmektedir.

Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.

M3 yetki belgesini uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M3 yetki belgesi araç kapasite şartı 30 araçtır.

M3 yetki belgesi araç kiralama oranı şartı özmalın yarısı kadardır.

M3 yetki belgesi sermaye şartı 300.000 ₺’dir.

Asgari kapasite 14 yaş, asgari kapasite üstü 20 yaş.

20 m2, 7 coğrafi bölgede en az 3 ilde

UDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde, toplamda en az 21 farklı ilde örgütlenme şartı vardır.

Uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği

Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması gerekir.

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

M3 yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. M3 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • Her şube için (2) numaralı al bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • 000 ₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
 • Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • M3 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. M3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M3 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunun kapsamında sağlanan taşıtlar bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • M3 türü yetki belgesi sahipler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • M3 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • M3 yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.