Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Marka Adres Değişikliği

A

dres değişikliği işlemleri için ücret talep edilmezken, unvan ve nevi değişikliği işlemleri için müşterinin Patent, Marka veya Endüstriyel Tasarım Dairesindeki kayıtlarına bakılmaksızın tek bir ücret ile işlem yapılacaktır.

Adres Değişikliği Talepleri için;

  • Talep dilekçesi,
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise vekaletname,

Bir patent başvurusu veya Faydalı Model başvurusunda patentin sahibinin unvanında yada adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için gerekli belgelerin Taksim Danışmanlık’a verilmesi gerekmektedir.