Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Marka Ünvan Değişikliği

A

dres değişikliği işlemleri için ücret talep edilmezken, unvan ve nevi değişikliği işlemleri için müşterinin Patent, Marka veya Endüstriyel Tasarım Dairesindeki kayıtlarına bakılmaksızın tek bir ücret ile işlem yapılacaktır.

Unvan ve Nevi Değişikliği Talepleri için;

  • Talep dilekçesi,
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi,
  • Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi,
  • Değişikliği gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise vekaletname

müşteri bilgilerinde değişikliğin sicile kaydedilmesi amacıyla istenen belgelerdir.

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.