Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Marka Yenileme

M

arkalar tescil edildikten sonra 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Bu 10 yıllık süreç dolduğunda markaya tesciline devam etmek isteniyorsa marka sahibi tarafından marka yenileme işleminin yapılması gerekmektedir.

Marka yenileme süresi ise kanunlarda marka bitiminden itibaren 6 ay olarak belirtilmektedir. Marka yenileme işlemi kanunda verilen sürelerde yapılmayan markalar hükümsüz sayılacaktır.

Marka yenileme işlemi için harç ücreti marka tescil süresinin bittiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre kaçırıldığında ek bir ücret ödemek koşuluyla marka tescil süresinin bitiminden sonraki altı ay içerisinde yapılmaktadır.

Marka Yenileme işlemi istendiği takdirde marka sahibi veya marka vekili aracılığı ile yapılabilmektedir.

Marka yenileme için gerekli evraklar:

  • Marka yenileme talep dilekçesi,
  • Marka yenileme harç ücretinin ödeme belgesi.

TPE marka yenileme işleminde sahip onayı için her türlü belge isteme yetkisine sahiptir.