Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

MSDS (GBF) Hazırlanması ve Dağıtılması Eğitimi

B

u eğitimde; Katılımcılara, Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik ve Güvenlik Bilgi Formlarının Analizi (Tanımı, Okunması, Değerlendirilmesi, Dağıtımı, Kullanımı) hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe Giriş – Amaç, Kapsam, Tanımlar
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanma Esasları
 • Güvenlik Bilgi Formlarında Yer Alması Gereken Bilgiler
 • Tanımlar, Kısaltmalar, İşaretlemeler, Semboller ve Cümlecikler
 • Güvenlik Bilgi Formu Analizi Bölüm 1-4
 • Firma Bilgileri
 • İçerik Bilgisi
 • Tehlikelerin Tanımı
 • İlk Yardım Tedbirleri
 • Güvenlik Bilgi Formu Analizi Bölüm 5-8
 • Yangınla Mücadele
 • Kaza Sonucu Yayılamaya karşı tedbirler
 • Ellecleme, Depolama
 • Maruziyet Kontrolleri
 • Güvenlik Bilgi Formu Analizi Bölüm 9-12
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 • Kararlılık ve Tepkime
 • Toksikolojik Tepki
 • Ekolojik Bilgi
 • Güvenlik Bilgi Formu Analizi Bölüm 13-16
 • Bertaraf Bilgileri
 • Taşımacılık Bilgileri
 • Mevzuat Bilgisi / Etiket Bilgisi
 • Diğer Bilgiler
 • Birleşmiş Milletler (UN) ve Avrupa Birliği (EU) Mevzuatına Bakış ve Güvenlik Bilgi Formlarındaki yeni düzenlemeler (GHS/CLP)
 • Değerlendirme ve Örneklerle İnceleme
KATILIMCI PROFİLİ

Kimya sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri, tüm kimya sanayi kuruluşları ve kimyasal ürünlerden eşya yapan üreticiler.