Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

N2 Yetki Belgesi

N2 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

N2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

N2 yetki belgesi, yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.

N2 yetki belgesi başvuruların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

N2 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşında büyük olamaz. Ayrıca 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

N2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

N2 yetki belgesi için başvuranların şube ya da acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

N2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

N2 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 10 adet taşıta sahip olunmalıdır.

N2 yetki belgesi asgari araç kapasite şartı 8 araçtır.

Özmal taşıt sayısının 10 katı kadar.

Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

25 metrekare, 2 coğrafi bölgede en az 2 ilde.

UDT 4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici.

N2 yetki belgesi kapsamı yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği

İki coğrafi bölgenin her birinde en az iki ilde örgütlenme şartı vardır.

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

N2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar;

N2 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

N2 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
 • Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • N2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. N2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması ve finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt ve taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • N2 yetki sahipleri, varsa kısa unvanlarını, faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az 1 yerine görülebilecek şekilde zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • N2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydettirecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri isttihdam etmeleri şarttır.
 • N2 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.