Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

A
maç

Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacı ile iş süreçlerini denetlemek ile sorumlu olan personelin, gerekli becerilerini geliştirmektir.

Katılımcılar iki şekilde değerlendirilecektir;

1. Yazılı bir sınav,
2. Katılımcının eğitim performansının sürekli değerlendirilmesi.

Kimler Katılmalı
 • Herhangi bir işletmenin OHSAS 18001 standardına uygunluğunun tetkik edilmesine liderlik yapmayı isteyen kişiler
 • Danışmanlar,
 • 3. taraf belgelendirme firmalarında tetkikçi olmak isteyenler.
Faydaları nelerdir?
 • İSG yönetim sistemi standartları ve teknikleri ile risk değerlendirme sürecinin ve prensiplerinin tüm iş alanına uygulanması,
 • İSG yönetim sistemlerinin tetkikinde, Tetkikçilerin ve Baş Tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması,
 • İlgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre bir tetkiki hem sözlü hem de yazılı olarak planlama, hazırlama, uygulama ve raporlama yetisi.
Eğitim Yapısı nasıl olmaktadır?
  • OHSAS 18001/2 Tetkikine Giriş,
  • Baş Tetkikçinin ve Tetkikçinin rollerinin özeti,
  • Ulusal/Uluslararası Yasaların Prensipleri,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
  • Risk Değerlendirme prensipleri ve yaklaşımı,
  • Politika geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Planlama,
  • Uygulama ve Operasyon,
  • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler,
  • İşletme İncelemesi,
  • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı,
  • Yerinde onay – yaklaşımı ve teknikleri,
  • Uygunsuzluk sorunları ve yaklaşımı,
  • Tetkikin yapılması.
Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001 standardı bilgisi gereklidir.

Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara “Başarı Belgesi“, diğer katılımcılara ‘Katılım Belgesi‘ verilecektir.

Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler.

IRCA kayıtlı eğitimlerde katılımcı sayısı 1 eğitmen için, minimum 4 kişi maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.