Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Orta Düzey Yönetici Belgeleri (ODY 1-2-3-4) almak için gerekli belgeler

ODY belgesi, ODY belgesi çeşitleri:

  • ODY 1 Belgesi
  • ODY 2 Belgesi
  • ODY 3 Belgesi
  • ODY 4 Belgesi

Faaliyet alanına göre ODY türleri:

ODY1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY3 belgesi: Uluslararası eşya-yük taşımacılığı
ODY4 belgesi: Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • Faaliyet Alanına Göre (Uluslararası Eşya/Yolcu Veya Yurtiçi Eşya/Yolcu) ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi İsteğini Belirten Bir Dilekçe,
  • Başvuru Sahibinin Kurucu Ortak, Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Veya Genel Müdür Unvanlarından Birisiyle Görevli Veya Temsil Ve/Veya İlzama
  • Yetkili Kişi Olduğunun Belirtildiği Ve Adının Geçtiği 25 Şubat 2006 Tarihinden Önceki 3 Yıllık Döneme Ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Onaylı Örneği,
  • Söz Konusu Firma/Firmalarda Çalıştığı Döneme Ait Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Belge,
  • T.C. Kimlik Numarasının Yazılı Olduğu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • 4 X 6 Ebadında Vesikalık 2 Adet Fotoğraf,

ODY (Orta Düzey Yönetici Belgesi) daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken bu son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir.

Şahıslar veya firmalar, hizmeti satın almak için; ODY Belgesi Başvuru ve ODY Belgesi Gerekli Evraklar için 0212 438 42 06 yı arayınız